Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy - Dane teleadresowe - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
Ostatnia aktualizacja strony: 24.08.2016, 22:53

Dane teleadresowe

Czwartek, 04 września 2008

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wojska Polskiego 13
56-400 Oleśnica

tel.  717218900
fax. 713984633
e-mail: mopsolesnica@poczta.onet.eu

 

Nr telefonu Pokój Dział

717218-900

4

Sekretariat

717218-901

1

Zespół Interdyscyplinarny, usługi opiekuńcze, POKL

717218-902

2

Pracownicy socjalni

717218-903

3

Sekcja świadczeń, pracownicy socjalni

717218-904

12

Fundusz Alimentacyjny

717218-905

14

Świadczenia Rodzinne

717218-906

6

Pracownicy socjalni

717218-907

7

Pracownicy socjalni

717218-908

8

Kierownik działu pomocy środowiskowej, sekcja świadczeń, DPS

717218-909

9

Księgowość

717218-910

10

Asystenci rodziny

717218-911

5 Pani Dyrektor

717218-913

13 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

717218-040

11 Świadczenia wychowawcze 500+

717218-041

15 Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
Dział Pomocy Środowiskowej, Kilińskiego 2
717570-930   Sekretariat
717570-931 1 Pracownicy socjalni
717570-932 2 Pracownicy socjalni
717570-933 3 Pracownicy socjalni
717570-934 4 Pracownicy socjalni
717570-935 5 Kierownik Działu Pomocy Środowiskowejj
717570-936   FAX

 

Metadane

Data publikacji 04.09.2008
Data modyfikacji 29.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Ptak
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Ptak
Osoba modyfikująca informację:
Danuta Szczepanik
©1998-2016 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL